Het nationaal IYPE Comité

Het nationaal IYPE Comité wordt voorgezeten door Philippe Claeys, professor geologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De Communicatiedienst van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika houdt zich bezig met het secretariaat.

De activiteiten die op deze website worden voorgesteld, liggen volledig in de lijn van de doelstellingen van het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde. Ze worden georganiseerd door instellingen en particulieren die niet afhangen van het nationaal IYPE Comité en die er de volledige verantwoordelijkheid voor dragen.

Voor meer informatie over een activiteit, contacteer de organisator van het evenement dat uw interesse wegdraagt.

Om uw activiteiten aan te kondigen in het kader van het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde gelieve Etienne Brouillard of Philippe Claeys te contacteren.


Vorige pagina