2008, Internationaal Jaar van de Planeet Aarde

De Verenigde Naties hebben het jaar 2008 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Planeet Aarde.
Met dit gemeenschappelijk initiatief willen UNESCO en de International Union for Geological Sciences (IUGS, de Internationale Unie voor Geologische wetenschappen) de waarde van de kennis over onze planeet onderstrepen.

Earth sciences for society
Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde beoogt een ruimere verspreiding en een doeltreffender gebruik van de kennis vergaard door de 400 000 wetenschappers die wereldwijd onze planeet bestuderen.
Het betreft met name informatie voor de preventie van natuurrampen, voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen op aarde of voor een beter beheer van de opwarming van de aarde.
Andere multidisciplinaire thema’s komen eveneens aan bod in het voorziene activiteitenprogramma.

Internationaal wetenschappelijk programma

Activiteiten in België
Het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde is eigenlijk verdeeld over drie jaar: van 2007 tot 2009, met 2008 als topjaar. In meer dan 65 landen werden nationale comités opgericht die hun eigen activiteiten organiseren. In België wordt het nationaal IYPE Comité voorgezeten door Philippe Claeys, geoloog aan de VUB, en de Communicatiedienst van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Lijst van de activiteiten in België