Activiteiten

Le climat change, pourquoi?
L’objectif de cette journée est de présenter les différentes activités liées à l’étude du climat, plus particulièrement celles menées par l’Institut d’Astonomie et de Géophysique Georges Lemaître de l’UCL. 5 stands thématiques seront à découvrir et une conférence sera organisée.
11 maart 2008 UCL, bâtiment Marc de Hemptinne, chemin du cyclotron, 2 Louvain-la-Neuve Marie-France Loutre
010/47 32 99
Réservation :
Nathalie Dulière
010/47.90.32

Aha ! Wetenstappen
Aha ! WetenStappen is een gratis wandelparcours in de stad Leuven, geschikt voor iedereen met een gezonde interesse in de kennis en een paar wandelschoenen. Aan iedere factulteit in de stad staat een paneel met verrassende vragen en antwoorden over wetenschap. Dit jaar staat het wandelgebeuren in het teken van het Internationaal Jaar van Planeet Aarde. De overzichtspanelen staan aan het stadhuis en het station. Een gratis folder met plannetje is vanaf maart 2008 beschikbaar bij Toerisme Leuven, Naamsestraat, 1, 3000 Leuven, www.leuven.be/toerisme.
Maart – december 2008   Leuven

Weten.stappen@leuven.be

www.leuven.be/wetenstappen


Earth and Space week
Astronauten en wetenschappers geven hun visie over actuele thema’s rond de planeet aarde en de ruimtevaart. Ze gaan naar verschillende plaatsen om jongeren in ons land te sensibiliseren voor die thema’s. De activiteiten staan ook open voor al wie geïnteresseerd is. Earth and Space week 2008 wordt door de vzw Euro Space Society georganiseerd in samenwerking met verschillende partners.
8–11 april 2008     www.eurospace.be
8 april   EHSAL Brussel  
9 april   Université de Liège  
9 april   Euro Space Center, Transinne  
10 april   Universiteit Gent  
11 april   Earth Explorer, Oostende  

European Geology in the International Year of Planet Earth
The European Federation of Geologists (EFG ) in collaboration with International Year of
Planet Earth and EuroGeoSurveys - the Association of the Geological Surveys of Europe are
pleased to invite you to a debate during the Green week.
Natural resources and natural hazards of geological origin play a critical role for the future of
Europe and the world. The issue is increasingly recognised by EU as well as national policies
and legislation. Geological knowledge, which simply is understanding the nature, structure,
dynamics and history of the Earth’s subsurface, as well as geological information are the basis
for the provision of energy, minerals, groundwater, landscapes, soils, subsurface space and
mitigation of impacts of a wide range of natural hazards. Therefore, understanding and
managing Europe’s third dimension, is a vital component of our sustainable future.
Presentations and speakers:
Geology at the service of citizens
Dr. Jean-Paul Tisot, UFG President and Dr Isabel Fernandez, EFG Director Office
The International Year of Planet Earth, a contribution to Sustainable Resource Management
Dr. Werner Janoschek, Goodwill Ambassador of International Year of Planet Earth
Natural resources challenges for the XXIst century: the mineral resources example
Dr. Patrice Christmann, EuroGeoSurvey Secretary General
5 juni 2008
9:30 - 11:00
Red Room, Charlemagne Building (first floor)
170 Rue de la Loi
Brussels

confirm your presence by
efgbrussels@gmail.com.
And register to the Green Week via
ec.europa.eu/environment/greenweek


Symposium on Perspectives of Carbon Capture and Storage in Belgium
Carbon Capture and geological Storage (CCS) groups a number of technologies that may play an important role in reducing the CO2 emission from industrial sources during the next decades. Recent initiatives, such as the preparation of the EU directive on CCS, have brought the discussion from the international level to Belgium and its regions. During the past two and a half years, the BELSPO funded project Policy Support System for Carbon Capture and Storage, has tried to provide detailed insights. This encompasses an evaluation of current and future major sources of CO2, pipeline transport for large amounts of CO2, and the national and international geological storage options. All this data is brought together in the PSS simulator, which allows to assess in detail the impact of CCS in Belgium. The symposium ‘Perspectives of Carbon Capture and Storage in Belgium’ will present the final results of this five partner project. We also hope to show what CCS means for different stakeholders.
Vrijdag
27 juni 2008
10:00 - 15:30
Royal Belgian Institute of Natural Sciences Brussels Kris Piessens

Phone:32 (0)2 7887 63


Stage en sciences naturelles : Baie de Somme et Boulonnais
Une semaine de découverte naturaliste et géologique dans le territoire des parcs naturels des Caps de la Côte d’Opale, de la Côte Picarde et de la Baie de Somme. Traversée à pied de la Baie, observation des oiseaux au Marquenterre et d’une colonie de phoques, excursions le long de superbes falaises rocheuses et récolte d’une grande variété de fossiles (ammonites, bélemnites, oursins) et de minéraux. Visite du musée du Sable et de la Dune, d’un herbarium, des hortillonnages, des jardins de Valloires, du chasse-marée au Crotoy et d’autres attractions... A partir de 10 ans (les moins de 14 ans doivent être accompagnés). Organisé par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Du 17 au 24 août 2008 Baie de Somme
France

Plus d’infos sur : www.sciencesnaturelles.be/educa/ individuals/holiday_workshops
Programme complet et tarif: version PDF (*) 557KB
version HTML

Réservation obligatoire au
02 627 42 34


Nationale Dagen van de Spéléologie
Tijdens het we van 4 en 5 oktober slaan Het Verbond van Vlaamse Speleologen en de Union Belge de Spéléologie de handen in elkaar voor de organisatie van de NATIONALE DAGEN VAN DE SPELEOLOGIE.
Overal in België heffen lokale speleologie clubs de sluier van hun obscure passie : de ondergrond….Verkenningstochten georganiseerd in enkele al of niet toeristisch uitgeruste grotten maken het voor de meest nieuwsgierigen mogelijk de ondergrond te ontdekken.Deelname aan deze activiteiten is volledig gratis en wordt gedekt door een specifieke verzekering. Dat Speleologie niet enkel een sport maar ook een veelzijdige culturele en wetenschappelijke aangelegenheid is, wordt aangetoond in publieke conferenties. Speleologen geven hun laatste ontdekkingen vrij doorheen fotografische opnamen alsook plannen van hun ondergrondse tochten. Meer informatie over deze dagen zijn te verkrijgen bij het Verbond van Vlaamse Speleologen, de lokale speleologie clubs en de VVS website.

4 en 5 oktober 2008 Verschillende plaatsen

Info:

Guido DE KEYZER

Erik VAN DEN BROECK

www.speleo.be/


Kristallijne Gesteenten en Platentektoniek (MINPET refresher-upgrade)
Cursus i.h.k.v. het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde
De cursus behandelt het ontstaan en de vorming van de magmatische gesteenten in het raam van de processen die zich afspelen in de diepere aarde en die gekoppeld zijn aan de dynamiek van onze planeet en meer bepaald de platentektoniek. De cursus is een initiatief van de onderzoeksgroep MIN(eralogie)PET(rologie) van de Vakgroep Geologie en Bodemkunde (Fac. Wetenschappen, UGent). De lesgevers zijn prof. dr. Marlina Elburg en prof. dr. Peter Van den haute, die beiden het petrologie/geochemie onderwijs voor de geologiestudenten aan de UGent verzorgen.
Module 1: Refresher
Doelpubliek : Leerkrachten aardrijkskunde die hun kennis willen opfrissen en meer algemeen ieder die vanuit zijn of haar beroep of doorgedreven persoonlijke interesse meer informatie wil op universitair niveau over de basis van de magmatische petrologie.
Inhoud : In deze module worden vragen beantwoord zoals: Hoe zit de hedendaagse classificatie van de magmatische gesteenten in elkaar? Wat is een daciet of een TAS-diagram? Hoe ontstaat een porfirische textuur? Wat wordt bedoeld met magmatische differentiatie en gefractioneerde kristallisatie.
Module 2: Upgrade
Doelpubliek: Idem Module 1 + meer specifiek mensen met een diploma hoger onderwijs in de aardwetenschappen dat dateert van 15 of meer jaar terug die zich niet meer actief met kristallijne gesteenten hebben ingelaten.
Inhoud: Deze module brengt u op de hoogte van de evolutie die de magmatische petrologie recent heeft doorgemaakt.
Module 3: Refresher Lab
Doelpubliek & inhoud: In het refresher-lab worden de vaardigheden m.b.t. gesteenteherkenning (ook niet magmatische gesteenten) in het handstuk geoefend. Er wordt besproeken hoed de verschillende gesteentesoorten: samenstelling, kenmerken en veldclassificatie Beschrijven en identificeren van handstukken
Vrijdagnamiddagen 2008
Module 1:
3 en 10 oktober
Module 2:
17 en 24 oktober
Module 3:
7 en 14 november
gebouw S8, Campus Sterre, Krijgslaan 281 Gent Registreer op zephyr.UGent.be
Meer info:
Isabel.DeZutter
UGent – IPVW,
Krijgslaan 281, S3,
9000 Gent.
Tel: +32 (0)9 264 44 26
Fax: +32 (0)9 264 85 90

Journées de Spéléologie Scientifique
Les Journées de Spéléologie Scientifique sont une organisation conjointe du Centre Belge d'Études Karstologiques (C.B.E.K., groupe de contact du Fond National de le Recherche Scientifique- FNRS) et la Commission Scientifique de l'Union Belge de Spéléologie (UBS). Elles se veulent être le moment de rencontre privilégié pour tous ceux qui s'intéressent au monde souterrain. Elles sont l'occasion, pour les spéléologues, les scientifiques ou simples curieux, de s'informer ou de présenter de nouvelles découvertes ou observations. Elles sont accessibles à tous et sont consacrées aux karsts belges et des régions limitrophes ainsi qu’aux réalisations belges à l’étranger.

La journée de samedi est consacrée aux communications et à la conférence:
Les Karsts de l’Ardèche – France par Jean-Jacques Delannoy, Dir. du Laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie, France.
La journée de dimanche est consacrée à l’excursion : le karst de la craie de la Montagne Saint-Pierre à Visé par Luc Willems (Université de Liège) et les membres du Club de Recherche Souterraine Ourthe-Amblève.

15 en 16 november 2008 Ferme du Dry Hamptay 1ier étage (Domaine des Grottes de Han)

Han-sur-Lesse

infos et inscription en ligne:
www.speleo.be/ubs
version PDF

verheydensophie@gmail.com
charlesbernard@skynet.be


Stenenpad, een reis doorheen de tijd
Het Stenenpad, een wandelroute langsheen rotsblokken, beeldt meer dan 500 miljoen jaar aardgeschiedenis uit. De stenen zijn afkomstig uit verschillende Belgische steengroeven. Sommigen werden uit de Eifel aangevoerd,enkele mooie exemplaren zijn van Limburgse origine. Ze getuigen van verschillende geologische tijdperken uit de complexe ontstaansgeschiedenis van de Belgische en Limburgse ondergrond. De officiële inhuldiging van het nieuwe Stenenpad is voorzien op 23 november 2008. In de lente van 2009 zullen hier ook diverse activiteiten voor het grote publiek plaats vinden.
23 november 2008 Domein Kattevenen Genk Bezoekersonthaal Kattevennen, Planetariumweg 18, B-3600 Genk,

T. +32 (0)89 65 55 55,
kattevennen@genk.be

www.uitingenk.be

Folder PDF


Planeet Aarde in onze handen
De afdeling geologie van de K.U. Leuven wilt alle belangstellenden de gelegenheid geven om rond een aantal actuele thema’s, zoals klimaat, milieu, biodiversiteit, exploitatie van natuurlijke rijkdommen, bevolkingsgroei, in dialoog te treden met wetenschappers uit diverse disciplines. Vanuit de expertise, aanwezig aan de K.U.Leuven, zal in 11 lezingen niet alleen de huidige stand van zaken geschetst worden, maar de uitdagingen die toekomstige generaties een veilige en duurzame leefwereld moeten verzekeren. Deze lezingenreeks richt zich tot alle belangstellenden die meer wensen te weten komen over hoe onze planeet functioneert, en over hoe de mens met zijn natuurlijke omgeving omgaat.
Januari – december 2008   Katholieke Universiteit Leuven planeetaarde2008@kuleuven.be
www.geo.kuleuven.be/
planeetaarde2008/

De details zijn enkel verkrijgbaar in de taal van de activiteit zelf.